THE LAKE CAMP by แพคุณเอิธ กาญจนบุรี

เว็บจองห้องพักอย่างเป็นทางการ
 • 1เลือกวัน ห้อง และเรท
 • 2กรอกข้อมูลและชำระเงิน
 • 3รับการยืนยัน
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
คืน
ประเภทห้อง
 • ลานกลุ่มเพื่อน
 • ลานมาตรฐาน
 • ลานครอบครัว
 • ลานผู้หญิง
 • ลานครอบครัว+สัตว์เลี้ยง
 • ลานรถบ้าน
 • บ้านโดม
 • บ้านโฟม สามเหลี่ยม
0รายการ
เช็คอิน:
จำนวนคืน:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
ประเภทห้อง
 • ลานกลุ่มเพื่อน
 • ลานมาตรฐาน
 • ลานครอบครัว
 • ลานผู้หญิง
 • ลานครอบครัว+สัตว์เลี้ยง
 • ลานรถบ้าน
 • บ้านโดม
 • บ้านโฟม สามเหลี่ยม
รายการในรถเข็น
จองหลายรายการ? ไม่มีปัญหา เพิ่มแต่ละรายการเข้าไปในรถเข็นจนครบแล้วค่อยกดปุ่ม "ชำระเงิน"
ไม่พบรายการในรถเข็น
ห้องค่อนข้างว่าง โอกาสดีที่จะเลือกห้องที่ดีที่สุด
ลานกลุ่มเพื่อน ว่าง 50ห้อง
ลานกระทิง
ลานกระทิง
เริ่ม ฿200/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
1-2ท่าน
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • ไม่รวมมื้ออาหาร
เริ่ม ฿200/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
29 พ.ย.
200
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมตามแต่กรณี
ลานมาตรฐาน ว่าง 50ห้อง
ลานกวาง
ลานกวาง
เริ่ม ฿200/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
1-2ท่าน
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • ไม่รวมมื้ออาหาร
เริ่ม ฿200/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
29 พ.ย.
200
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมตามแต่กรณี
ลานครอบครัว ว่าง 50ห้อง
ลานคิงคอง
ลานคิงคอง
เริ่ม ฿200/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
1-2ท่าน
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • ไม่รวมมื้ออาหาร
เริ่ม ฿200/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
29 พ.ย.
200
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมตามแต่กรณี
ลานผู้หญิง ว่าง 10ห้อง
ลานกระต่าย
ลานกระต่าย
เริ่ม ฿200/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
1-2ท่าน
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • ไม่รวมมื้ออาหาร
เริ่ม ฿200/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
29 พ.ย.
200
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมตามแต่กรณี
ลานครอบครัว+สัตว์เลี้ยง ว่าง 20ห้อง
ลานช้างน้อย
ลานช้างน้อย
เริ่ม ฿200/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
1-2ท่าน
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • ไม่รวมมื้ออาหาร
เริ่ม ฿200/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
29 พ.ย.
200
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมตามแต่กรณี
ลานรถบ้าน ว่าง 10ห้อง
เริ่ม ฿200/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
1-2ท่าน
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • ไม่รวมมื้ออาหาร
เริ่ม ฿200/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
29 พ.ย.
200
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมตามแต่กรณี
บ้านโดม ว่าง 1ห้อง
บ้านโฟม โดม
บ้านโฟม โดม
เริ่ม ฿2,500/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
1-4ท่าน
King Bed
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • ไม่รวมมื้ออาหาร
เริ่ม ฿2,500/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
ห้องสุดท้าย!
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ (ราคาต่อคน)
 • ลานกางเต็นท์คิดราคา/จุด/คน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี อนุญาตให้พักได้ 1 คน/เต็นท์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
29 พ.ย.
2,500
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมตามแต่กรณี
บ้านโฟม สามเหลี่ยม ไม่พบราคา
บ้านโฟม สามเหลี่ยม
บ้านโฟม สามเหลี่ยม
ไม่สามารถจองได้
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก