ต้ง โฮมสเตย์ น่าน (แปลว่า ทุ่งนา)

เว็บจองห้องพักอย่างเป็นทางการ
 • 1เลือกวัน ห้อง และเรท
 • 2กรอกข้อมูลและชำระเงิน
 • 3รับการยืนยัน
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
คืน
ประเภทห้อง
 • อันนาอาโป พร้อมสระน้ำขนาดเล็ก
 • ม่านพระจันทร์ พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • ม่านดารา พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • ม่านสายลม พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • ทอฝัน พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • ทอตะวัน พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • บ้านทอมุก
0รายการ
เช็คอิน:
จำนวนคืน:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
ประเภทห้อง
 • อันนาอาโป พร้อมสระน้ำขนาดเล็ก
 • ม่านพระจันทร์ พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • ม่านดารา พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • ม่านสายลม พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • ทอฝัน พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • ทอตะวัน พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
 • บ้านทอมุก
รายการในรถเข็น
จองหลายรายการ? ไม่มีปัญหา เพิ่มแต่ละรายการเข้าไปในรถเข็นจนครบแล้วค่อยกดปุ่ม "ชำระเงิน"
ไม่พบรายการในรถเข็น
ห้องเต็มหมดในเงื่อนไขที่เลือก
อันนาอาโป พร้อมสระน้ำขนาดเล็ก
บ้านอันนาอาโป
หลังบ้าน
สระน้ำขนาดเล็กบ้านอันนาอาโป
บ้านอันนาอาโป
บ้านอันนาอาโป
หลังบ้าน
สระน้ำขนาดเล็กบ้านอันนาอาโป
บ้านอันนาอาโป
ไม่สามารถจองได้
4ท่าน
โปรโมชั่นสำหรับบ้านบ้านอันนาอาโป (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • รวมอาหารเช้า, เย็นแล้ว
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ การเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
เริ่ม ฿4,000/คืน
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
โปรโมชั่นสำหรับบ้านบ้านอันนาอาโป (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
พฤ.
9 ธ.ค.
4,000
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
รายละเอียด
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้
ม่านพระจันทร์ พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
อ่างแช่น้ำม่านพระจันทร์
ขันโตก
อ่างแช่น้ำม่านพระจันทร์
ขันโตก
ไม่สามารถจองได้
2ท่าน
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • รวมอาหารเช้า, เย็นแล้ว
เริ่ม ฿2,900/คืน
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
พฤ.
9 ธ.ค.
2,900
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
รายละเอียด
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้
ม่านดารา พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
บ้านม่านดารา(บ้านกระจก)
มุมมองด้านในบ้าน
อ่างแช่น้ำบ้านม่านดารา
ห้องนอนบ้านม่านดารา
บ้านม่านดารา(บ้านกระจก)
มุมมองด้านในบ้าน
อ่างแช่น้ำบ้านม่านดารา
ห้องนอนบ้านม่านดารา
ไม่สามารถจองได้
2ท่าน
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • รวมอาหารเช้า, เย็นแล้ว
เริ่ม ฿2,900/คืน
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
พฤ.
9 ธ.ค.
2,900
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
รายละเอียด
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้
ม่านสายลม พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
บ้านสายลม
ห้องนอน
ระเบียงสายลม
อาหารเช้า
Welcome drink
บ้านสายลม
ห้องนอน
ระเบียงสายลม
อาหารเช้า
Welcome drink
ไม่สามารถจองได้
2ท่าน
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • รวมอาหารเช้า, เย็นแล้ว
เริ่ม ฿2,900/คืน
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
พฤ.
9 ธ.ค.
2,900
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
รายละเอียด
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้
ทอฝัน พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
ไม่สามารถจองได้
2ท่าน
2 x Single Bed (ชิดได้)
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • รวมอาหารเช้า, เย็นแล้ว
เริ่ม ฿2,400/คืน
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
พฤ.
9 ธ.ค.
2,400
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
รายละเอียด
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้
ทอตะวัน พร้อมอ่างแช่ฟองโฟม
ไม่สามารถจองได้
3ท่าน
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • รวมอาหารเช้า, เย็นแล้ว
เริ่ม ฿3,300/คืน
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติสำหรับบ้านพัก (อาหารเช้า(ขันโตกsignature)-เย็น(หมูกะทะ))
 • Welcome drink และ fruit
 • ชุด Dinner grill pork
 • ชุด Morning food signature
 • ชุด Morning fruit juice and milk
 • ชุด Coffe driff
 • Shower set
 • Product from local
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
พฤ.
9 ธ.ค.
3,300
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
รายละเอียด
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้
บ้านทอมุก
ไม่สามารถจองได้
2ท่าน
ปกติสำหรับต้ง 1-3 (รวมอาหารเช้า)
 • รวมอาหารเช้าแล้ว
เริ่ม ฿900/คืน
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติสำหรับต้ง 1-3 (รวมอาหารเช้า)
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
พฤ.
9 ธ.ค.
900
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
รายละเอียด
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้