ไฟว์วัน แฟชั่น โฮเทล

เว็บจองห้องพักอย่างเป็นทางการ
รายการในรถเข็น
จองหลายรายการ? ไม่มีปัญหา เพิ่มแต่ละรายการเข้าไปในรถเข็นจนครบแล้วค่อยกดปุ่ม "ชำระเงิน"
แยกรหัสคูปองด้วยเครื่องหมาย , หากมีหลายรหัส
ไม่พบรายการในรถเข็น
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
คืน
ประเภทห้อง
 • Superior Balcony Corner King Fl.4
 • Standard Balcony King Fl.4
 • Standard Balcony Twin Fl.4
 • Standard Balcony Family Fl.4
 • Superior Balcony Corner King Fl.5
 • Standard Balcony King Fl.5
 • Standard Balcony Twin Fl.5
 • Standard Balcony Family Fl.5
 • Deluxe Partial Sea View Balcony Corner King Fl.6
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony King Fl.6
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony Twin Fl.6
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony Family Fl.6
 • Deluxe Partial Sea View Balcony Corner King Fl.7
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony King Fl.7
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony Twin Fl.7
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony Family Fl.7
เช็คอิน:
จำนวนคืน:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
ประเภทห้อง
 • Superior Balcony Corner King Fl.4
 • Standard Balcony King Fl.4
 • Standard Balcony Twin Fl.4
 • Standard Balcony Family Fl.4
 • Superior Balcony Corner King Fl.5
 • Standard Balcony King Fl.5
 • Standard Balcony Twin Fl.5
 • Standard Balcony Family Fl.5
 • Deluxe Partial Sea View Balcony Corner King Fl.6
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony King Fl.6
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony Twin Fl.6
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony Family Fl.6
 • Deluxe Partial Sea View Balcony Corner King Fl.7
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony King Fl.7
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony Twin Fl.7
 • Deluxe Partial Sea-View Balcony Family Fl.7
เช็คอิน ศ., 22 ก.ย. 2023 -
เช็คเอาท์ ส., 23 ก.ย. 2023
ห้องเต็มหมดในเงื่อนไขที่เลือก
Superior Balcony Corner King Fl.4
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Standard Balcony King Fl.4
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Standard Balcony Twin Fl.4
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
Twin Beds
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Standard Balcony Family Fl.4
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Superior Balcony Corner King Fl.5
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Standard Balcony King Fl.5
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Standard Balcony Twin Fl.5
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
Twin Beds
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Standard Balcony Family Fl.5
ไม่สามารถจองได้
5-6ท่าน
Twin Beds + King Bed + 2 x Sofa Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Deluxe Partial Sea View Balcony Corner King Fl.6
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Deluxe Partial Sea-View Balcony King Fl.6
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Deluxe Partial Sea-View Balcony Family Fl.6
ไม่สามารถจองได้
4ท่าน
Twin Beds + King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Deluxe Partial Sea View Balcony Corner King Fl.7
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Deluxe Partial Sea-View Balcony King Fl.7
ไม่สามารถจองได้
2-3ท่าน
King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Deluxe Partial Sea-View Balcony Twin Fl.7
ไม่สามารถจองได้
2ท่าน
Twin Beds
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก
Deluxe Partial Sea-View Balcony Family Fl.7
ไม่สามารถจองได้
4ท่าน
Twin Beds + King Bed
ไม่พบเรทราคาสำหรับห้องประเภทนี้ในวันที่เลือก