Check-in Resort, ที่พักเกาะล้าน

เว็บจองห้องพักอย่างเป็นทางการ
 • 1เลือกห้องและเรท
 • 2เช็คเอาท์และชำระเงิน
 • 3รับการยืนยัน
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
คืน
0รายการ
กรอง
ประเภทห้อง
 • ห้อง 4 ท่าน : ชั้น 2
 • ห้อง 2 ท่าน: ชั้น 2
 • ห้อง 2 ท่าน: ชั้น 1 ตึกซ้าย
 • ห้อง 2 ท่าน: ชั้น 1 โซนล๊อบบี้
เช็คอิน:
จำนวนคืน:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
ตั้งค่าเพิ่มเติม
กรอง
ประเภทห้อง
 • ห้อง 4 ท่าน : ชั้น 2
 • ห้อง 2 ท่าน: ชั้น 2
 • ห้อง 2 ท่าน: ชั้น 1 ตึกซ้าย
 • ห้อง 2 ท่าน: ชั้น 1 โซนล๊อบบี้
รายการในรถเข็น
ลูกค้าสามารถจองได้หลายห้องพร้อมกันโดยเพิ่มห้องที่ต้องการเข้าไปในรถเข็น กดปุ่ม "เข้าสู่ขั้นตอนการเช็คเอาท์" เมื่อเสร็จแล้ว
ไม่พบรายการในรถเข็น
ห้องค่อนข้างว่าง โอกาสดีที่จะเลือกห้องที่ดีที่สุด
ห้อง 4 ท่าน : ชั้น 2 ว่าง 1ห้อง
เริ่ม ฿2,700/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
4-5ท่าน
2 x King Bed
ปกติ
 • ราคาห้องพักพร้อมมอเตอร์ไซต์
 • เฉพาะห้องเท่านั้น
เริ่ม ฿2,700/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
ห้องสุดท้าย!
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ
 • ราคาห้องพักพร้อมมอเตอร์ไซต์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
19
2,700
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
จำนวนวัน ชาร์จ
10 วันหรือน้อยกว่าก่อนเข้าพัก 50.0%
3 วันหรือน้อยกว่าก่อนเข้าพัก เต็มจำนวน

หมายเหตุ

 • อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง การเปลี่ยนแปลงอาจมีชาร์จตามนโยบาย
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในวันเข้าพักหรือหลังจากนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงที่มีการคืนเงิน จะมีค่าธรรมเนียมการเงินระหว่าง 3-5% ของยอดที่คืน อัตราขี้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน
ห้อง 2 ท่าน: ชั้น 2 ว่าง 2ห้อง
เริ่ม ฿1,350/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
2-3ท่าน
Queen Bed
ปกติ
 • ราคาห้องพักพร้อมมอเตอร์ไซต์
 • เฉพาะห้องเท่านั้น
เริ่ม ฿1,350/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
 • 2
2 ห้องสุดท้าย!
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ
 • ราคาห้องพักพร้อมมอเตอร์ไซต์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
19
1,350
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
จำนวนวัน ชาร์จ
10 วันหรือน้อยกว่าก่อนเข้าพัก 50.0%
3 วันหรือน้อยกว่าก่อนเข้าพัก เต็มจำนวน

หมายเหตุ

 • อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง การเปลี่ยนแปลงอาจมีชาร์จตามนโยบาย
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในวันเข้าพักหรือหลังจากนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงที่มีการคืนเงิน จะมีค่าธรรมเนียมการเงินระหว่าง 3-5% ของยอดที่คืน อัตราขี้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน
ห้อง 2 ท่าน: ชั้น 1 ตึกซ้าย ว่าง 1ห้อง
เริ่ม ฿1,350/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
2-3ท่าน
Queen Bed
ปกติ
 • ราคาห้องพักพร้อมมอเตอร์ไซต์
 • เฉพาะห้องเท่านั้น
เริ่ม ฿1,350/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
ห้องสุดท้าย!
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ
 • ราคาห้องพักพร้อมมอเตอร์ไซต์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
19
1,350
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
จำนวนวัน ชาร์จ
10 วันหรือน้อยกว่าก่อนเข้าพัก 50.0%
3 วันหรือน้อยกว่าก่อนเข้าพัก เต็มจำนวน

หมายเหตุ

 • อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง การเปลี่ยนแปลงอาจมีชาร์จตามนโยบาย
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในวันเข้าพักหรือหลังจากนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงที่มีการคืนเงิน จะมีค่าธรรมเนียมการเงินระหว่าง 3-5% ของยอดที่คืน อัตราขี้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน
ห้อง 2 ท่าน: ชั้น 1 โซนล๊อบบี้ ว่าง 5ห้อง
เริ่ม ฿1,350/คืน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก
2-3ท่าน
Queen Bed
ปกติ
 • ราคาห้องพักพร้อมมอเตอร์ไซต์
 • เฉพาะห้องเท่านั้น
เริ่ม ฿1,350/คืน
เลือกจำนวนห้อง
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
กลับไปขั้นตอนก่อนหน้า
ปกติ
 • ราคาห้องพักพร้อมมอเตอร์ไซต์
 • วันสุดสัปดาห์
 • วันหยุดยาว
เรทราคาตามวัน
อ.
19
1,350
มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
จำนวนวัน ชาร์จ
10 วันหรือน้อยกว่าก่อนเข้าพัก 50.0%
3 วันหรือน้อยกว่าก่อนเข้าพัก เต็มจำนวน

หมายเหตุ

 • อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง การเปลี่ยนแปลงอาจมีชาร์จตามนโยบาย
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในวันเข้าพักหรือหลังจากนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงที่มีการคืนเงิน จะมีค่าธรรมเนียมการเงินระหว่าง 3-5% ของยอดที่คืน อัตราขี้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน